PIOMBO, Sebastiano del ( 1547 )

ISNI:0000000120237396 Getty:500032554

Quotation

Sebastiaen del Piombo vond uit, om met oly verwe op de muuren te schilderen; en om de zelve voor alle vochticheyt te bewaeren, zoo bereyde hy de steenkalk met mastik, en Grieks pek, t' samen gesmolten, en streek het op den muur, en effende dit dan met een mengsel van roodachtich kalk, zeer bequaem omzijn naekten bestandich te bewaeren. Andere beplaisteren de onbestreeke muuren met een mengsel van fijn terwe meel, en daer onder klein gestooten steen, gemengt met wit van Eyeren; en dit zoude zoo hart als marber zijn. Hugo en Holbeen hebben dit tot Brugge en Londen ook nagevolgt. Maer Piombo schilderde met behulp van zijn mengsel op allerley groote steenen. Zommige hebben de muuren slechts niet het mengsel van een deel sement en een half deel versch geleste kalk, beslaegen met lijnolie, bestreeken. Het edel gesteente, als agaeten en toets, behoeven dit behulp niet. Bassan was aerdich in nachtjens op zwarten toetsstee, toetsende de vlammestraeltjes met een goudpen, die vernist zijnde natuurlijk verdweenen. Maer lywaet, gaes, of tijk, is bequaemst voor groote stukken, en wel geprimuurt zijnde lichtst om te vervoeren.

Quotation

Sebastiaen del Piombo vond uit, om met oly verwe op de muuren te schilderen; en om de zelve voor alle vochticheyt te bewaeren, zoo bereyde hy de steenkalk met mastik, en Grieks pek, t' samen gesmolten, en streek het op den muur, en effende dit dan met een mengsel van roodachtich kalk, zeer bequaem omzijn naekten bestandich te bewaeren. Andere beplaisteren de onbestreeke muuren met een mengsel van fijn terwe meel, en daer onder klein gestooten steen, gemengt met wit van Eyeren; en dit zoude zoo hart als marber zijn. Hugo en Holbeen hebben dit tot Brugge en Londen ook nagevolgt. Maer Piombo schilderde met behulp van zijn mengsel op allerley groote steenen. Zommige hebben de muuren slechts niet het mengsel van een deel sement en een half deel versch geleste kalk, beslaegen met lijnolie, bestreeken. Het edel gesteente, als agaeten en toets, behoeven dit behulp niet. Bassan was aerdich in nachtjens op zwarten toetsstee, toetsende de vlammestraeltjes met een goudpen, die vernist zijnde natuurlijk verdweenen. Maer lywaet, gaes, of tijk, is bequaemst voor groote stukken, en wel geprimuurt zijnde lichtst om te vervoeren.