TACITUS, Publius Cornelius ( 56 ap. J.-C.-v. 120 ap. J.-C. )

ISNI:0000000121033889
Historien et sénateur romain

Quotation

Ghelijck nu de vreese van strenghe wetten in de verkeerdelick laetdunckende beghinners soo veele te weghe broght, dat sy haer selven ten minsten binnen de schreve hielden, soo wrocht d’Aemulatie (aldus wordt den naer-ijver ofte naevolghenslust gemeynlick gheheeten) noch vele krachtigher inde leersaeme Scholieren, wanneer sy niet alleen door een goedaerdighe ghesegghelickheyd bleven by ’t ghene sy van haere ghetrouwe onderwijsers ontfanghen hadden, maer wanneer sy boven dien d’aller beste wercken haerer meesters en ander Konstenaeren door een rusteloose eergierigheyd sochten t’overtreffen. De naevolghenslust is krachtiger dan de straffe en vreese die uyt de wetten ontstaet, seght Tacitus Annal. III. Cap. 15.

Quotation

Ghelijck nu de vreese van strenghe wetten in de verkeerdelick laetdunckende beghinners soo veele te weghe broght, dat sy haer selven ten minsten binnen de schreve hielden, soo wrocht d’Aemulatie (aldus wordt den naer-ijver ofte naevolghenslust gemeynlick gheheeten) noch vele krachtigher inde leersaeme Scholieren, wanneer sy niet alleen door een goedaerdighe ghesegghelickheyd bleven by ’t ghene sy van haere ghetrouwe onderwijsers ontfanghen hadden, maer wanneer sy boven dien d’aller beste wercken haerer meesters en ander Konstenaeren door een rusteloose eergierigheyd sochten t’overtreffen. De naevolghenslust is krachtiger dan de straffe en vreese die uyt de wetten ontstaet, seght Tacitus Annal. III. Cap. 15.

Quotation

Ghelijck nu de vreese van strenghe wetten in de verkeerdelick laetdunckende beghinners soo veele te weghe broght, dat sy haer selven ten minsten binnen de schreve hielden, soo wrocht d’Aemulatie (aldus wordt den naer-ijver ofte naevolghenslust gemeynlick gheheeten) noch vele krachtigher inde leersaeme Scholieren, wanneer sy niet alleen door een goedaerdighe ghesegghelickheyd bleven by ’t ghene sy van haere ghetrouwe onderwijsers ontfanghen hadden, maer wanneer sy boven dien d’aller beste wercken haerer meesters en ander Konstenaeren door een rusteloose eergierigheyd sochten t’overtreffen. De naevolghenslust is krachtiger dan de straffe en vreese die uyt de wetten ontstaet, seght Tacitus Annal. III. Cap. 15.

Quotation

Ghelijck nu de vreese van strenghe wetten in de verkeerdelick laetdunckende beghinners soo veele te weghe broght, dat sy haer selven ten minsten binnen de schreve hielden, soo wrocht d’Aemulatie (aldus wordt den naer-ijver ofte naevolghenslust gemeynlick gheheeten) noch vele krachtigher inde leersaeme Scholieren, wanneer sy niet alleen door een goedaerdighe ghesegghelickheyd bleven by ’t ghene sy van haere ghetrouwe onderwijsers ontfanghen hadden, maer wanneer sy boven dien d’aller beste wercken haerer meesters en ander Konstenaeren door een rusteloose eergierigheyd sochten t’overtreffen. De naevolghenslust is krachtiger dan de straffe en vreese die uyt de wetten ontstaet, seght Tacitus Annal. III. Cap. 15.