MORAAL (adj.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Ik stel dan vierderley, te weeten Historische, Poëtische, Moraale en Hieroglifische.{Hoeveelerley hoedanigheden in een Tafereel vereischt worden}  [...] In het Historiaal moet de Dichter of Schilder zich t'eenemaal de waarheid onderwerpen, zonder iets by of af te doen. {Wat in de Hiostrische werd vereischt.} Zyne vercie-ring, schoon hy zich van de Poëzy bedient moet echter zodanig bepaald weezen, dat'er niets en zy of het strekt tot duidelyker verklaaringe der zaak, zonder dezelve in het minste te veranderen met eenige onwaarschynlykheid […]De Poëtische Tafereelen zyn de Historische voor zo verre ongelyk, dat, in plaats van waare geschiedenissen te verbeelden, niet als verdichtselen vertoond werden; vermengende Goden en Menschen onder malkandere, […]De Moraale Tafereelen zyn waare geschiedenissen of voorvallen, alleen tot stichtinge of leerzaame voorbeelden voorgesteld […]De Hieroglifische Tafereelen zyn geheel van een anderen aart en hoedanigheid als de drie voorgaande; komende daar niet mede overeen dan in het oogmerk door het welk men den mensch tot deugd zoekt aan te maanen, en derwaarts te stieren; stellende de belooninge der deugd, en de straffe van het kwaad, voor. Deze zyn zo wel Christelyk als Heidensch: Christelyk, zyn zy op de ziel werkende; en Heidensch, op het ligchaam.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 213-216:] Je dis donc qu’il y a quatre espèces de tableau; savoir, les tableaux d’histoire, les tableaux poétiques, dont le sujets sont tirés de la fable, les tableaux de morale ou de genre familier, & les tableaux allégoriques ou hiéroglyphiques. […] Dans les sujets d’histoire, le [NDR : poète ou]peintre doit se borner absolument à la vérité, sans y rien ajouter ou sans en rien omettre qui puisse les rendre invraisemblables […] Les tableaux purement poétiques diffèrent de ceux d’histoire, en ce qu’ils n’offrent absolument que des fictions, en mêlant ensemble les hommes & les dieux […] Les tableaux de morale ou de genre familier, sont des sujets d’histoire ou des événemens qui peuvent avoir lieu, & qui font propres à donner des exemples de vertu, & à inspirer de l’aversion pour le vice […] Les tableaux allégoriques sont d’une toute autre nature & qualité que les trois espèces précédentes, avec lesquelles ils n’ont aucun rapport que par l’intention générale de porter les hommes à la vertu, en représentant les récompenses des bonnes actions, & les punitions des vices. Ces sujets tiennent autant à la morale des payens qu’aux principes du christianisme. Ils dépendent de la religion chrétienne par leurs effets sur l’ame; & ils ont rapport au paganisme.

term translated by MORAL
term translated by MORALISCH

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix
GENRES PICTURAUX → scène de genre