SMITH, John ( 1652-1742 )

ISNI:0000000117980891 Getty:500006468
Graveur anglais